• 0216 304 29 24

Maden Ekipmanları

Maden Ekipmanları İçin Sızdırmazlık Çözümleri

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan madencilik sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktörlerden biri olmuştur. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından birisi konumundadır. Yeraltı maden sistemlerinde büyük oranda ağır hizmet hidrolik silindirleri kullanılmaktadır. 

Madencilik sektöründe yağlayıcılar ve su karışımı gibi özel akışkanlar kullanılmaktadır. Bir sızdırmazlık elemanının bu medyada çalışabilmesi için özel malzeme yapısına (compoundına) sahip olması gerekmektedir. Buna ek olarak silindirlerin boru yüzeylerinde oluşmuş deformasyonları absorbe edebilmesi gerekmektedir. Bu da ancak malzemenin yapısıyla ve spesifik ürün tasarımıyla sağlanabilir.