• 0216 304 29 24

Döner Mil Keçeleri

Döner Mil Keçeleri 

Yağ keçesi (döner mil keçesi), dönme hareketi veya bazı özel durumlarda doğrusal (gel-git) hareketi olan, iki ayrı ortamdaki akışkanın birbirlerine karışmasını önlemek, diğer bir deyişle yağ olan ortamdaki yağın o ortamda kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir makine elemanıdır.

Çalıştığı yerde iki temel fonksiyonu yerine getirir. Statik sızdırmazlık: Keçe dış çapı ile yuva yüzeyi arasında sağlanan sızdırmazlıktır. Keçeler üretilirken dış çap ölçüleri yuvalarında yeterli sıkılık sağlayacak şekilde üretilir.

Dinamik sızdırmazlık: Keçenin yağ dudağı ile mil arasındaki sızdırmazlıktır. Keçeler üretilirken dudağın yaysız çapı, mil çapından belli oranda küçük işlenir. Bu mili bir miktar  sıkar.

Bu sıkılık, keçe dudağına yay takıldıktan sonra bir miktar daha artar.           

Bu toplam sıkılık, sızdırmazlığı sağlayan çapsal kuvveti oluşturur.